Seltsi põhitegevusteks on:

a) väikelinnukasvatuse edendamine Eesti Vabariigis, sealhulgas uute tõugude tutvustamine;

b) erinevaid linnuliike ning nende pidamist tutvustavate õppepäevade korraldamine;

c) huviliste abistamine sobivate linnuliikide leidmisel;

d) suhtlemise korraldamine sarnase tegevusvaldkonna ja eesmärkidega hobilinnukasvatajate ühingute ja kodulindude tõufarmidega Euroopa Liidus ja väljaspool;

e) erinevate linnutõugude standardite vahendamine;

f) ülevaatuste, näituste, võistluste  ja konkursside korraldamine hobilinnukasvatajatele;

g) Eestis uute kodulinnutõugude, nende omaduste ja pidamistingimuste tutvustamine põllumajandusnäitustel ja –laatadel;

h) osalemine linnukasvatusalaste õigusaktide väljatöötamisel ning seisukoha võtmine nimetatud küsimustes;

i) linnukasvatusalase materjali ja informatsiooni kogumine, süstematiseerimine, propageerimine ja kirjastamine;

j) Seltsi liikmete abistamine välismaiste kasvatajatega kontaktide leidmisel ja esindamine väljaspool Eestit;

k) vajadusel oma liikmete ühishuvide esindamine riiklikes, ühiskondlikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides;

l) Seltsi liikmete abistamine hinnaläbirääkimistel ja söötade/ravimite/haudemunade/tibude/noorlindude hulgiostu korraldamine;

m) kodulindude vaktsineerimise korraldamine;

n) erinevate sisendite ja veterinaarravimite edasimüüjate andmebaasi loomine ja pidamine;

o) eelnimetatud tegevusi kajastava kodulehe loomine ja pidamine.