MTÜ Eesti Väikelinnukasvatajate Selts (registrikood 80298315) registreeriti 7. detsembril 2009 aastal ja eesmärgiks on erinevate Eestis oludega sobivate kodulindude pidamise populariseerimine kõigis hajaasustatud piirkondade majapidamistes, sealhulgas eri tõugude genofondi mitmekesistamine.